ABOUT US

J.TECH INTERNATIONAL CO.,LTD. ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.2002 (พ.ศ. 2545) ดำเนินธุรกิจมาแล้วกว่า 18 ปี นำเข้าอุปกรณ์ Hardware และ Software สำหรับใช้ในกลุ่มอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูป (Garment) และ กลุ่มอุตสาหกรรมประเภทเครื่องหนัง (Leather), กลุ่ม Home Textile สินค้าที่นำเข้า มาจากหลายประเทศต่าง เช่น อเมริกา, อังกฤษ, จีน, ญี่ปุ่น, ตุรกี ฯลฯ

ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมายาวนาน ทำให้เรามีความเชี่ยวชาญในตัวสินค้า และบริการหลังการขายเป็นอย่างดี เรามีทีมงานที่จบตรงจากสาขาและมีประสบการณ์ตรงในสายงาน มีความรู้ ความเข้าใจในขบวนการทำงานของลูกค้าเป็นอย่างดี สามารถช่วยแนะนำสินค้าแก่ผู้ประกอบการให้เลือกใช้สินค้าที่เหมาะสม ตรงกับงานและการแก้ปัญหาของผู้ประกอบการได้เป็นอย่างดี ลูกค้าจึงได้ประโยชน์จากการใช้สินค้าและบริการอย่างคุ้มค่า

การพัฒนาสินค้า

เรามีการพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่องโดยร่วมกับทีมวิศวกรของ Richpeace Group Co., Ltd. พัฒนาสินค้า Garment CAD/CAM System ให้ทันสมัยและเหมาะสมกับการใช้งานอยู่ตลอดเวลา ตัวอย่างเช่น บริษัทฯ เป็นผู้นำรายแรกในประเทศไทยที่แปลโปรแกรมออกแบบ (Design) เป็นภาษาไทย เพื่อให้ผู้ใช้ทำงานได้ง่ายขึ้น และเพื่อให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมการทำงานของคนไทย

การบริการหลังการขาย และ ความน่าเชื่อถือ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการบริการทั้งก่อนและหลังการขายเป็นพิเศษ ไม่น้อยไปกว่าคุณภาพสินค้า ถึงแม้สินค้าจะใช้งานได้ดี แต่ก็ต้องได้รับการบริการและความรับผิดชอบที่ดีต่อการขายด้วยเช่นกัน ซึ่งท่านสามารถพิสูจน์ผลงานของบริษัทฯ เกี่ยวกับสินค้าและการบริการหลังการขาย ได้จากประสบการณ์กลุ่มลูกค้า ที่ผ่านการใช้สินค้าและบริการจากเรามาแล้วทั่วประเทศ ซึ้งมีทั้งหน่วยงานจากภาครัฐและบริษัทเอกชน เรามั่นใจอย่างยิ่งว่าผลงานที่ผ่านมาสามารถบ่งบอกความเป็นมืออาชีพของเราได้เป็นอย่างดี จึงเป็นหลักประกันได้ว่า เมื่อลูกค้า ได้เลือกใช้สินค้าและการบริการจากบริษัทฯ จะรู้สึกอุ่นใจ และมีความเชื่อมั่นอยู่ตลอดเวลา บริษัทฯ ภาคภูมิใจในสินค้าและบริการที่ดี ที่เราได้หยิบยื่นให้กับลูกค้าผู้มีอุปการคุณทุกท่านด้วยปณิธานที่ว่า “บริการนำหน้า-สินค้ามีคุณภาพ”