โปรแกรมวางมาร์ค

โปรแกรมวางมาร์คเกอร์ Richpeace

Garment Marker System
Auto nesting: High utilization marker can be done in a very short time. Dual interface work at the same time, allow operator to make a very effective nesting, improve the fabric utilization.
Manual Nesting: Manually overlap the patterns pieces and fine tuning a little bit, plus fully utilize the fabric edges, can achieve better utilization.

โปรแกรมวางมาร์ค ช่วยให้งานวางมาร์คและการบริหารจัดการในแผนกตัดง่ายขึ้น  อีกทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพในการวางมาร์คให้ประหยัดผ้าได้สูงสุด  มองเห็นภาพรวมในการจัดวางแพ็ทเทิร์น ได้จากหน้าจอ ขยับหรือปรับตำแหน่งชิ้นงานในการวางมาร์คได้ในเวลาอันรวดเร็ว ชิ้นแพ็ทเทิร์นถูกจัดวางได้ตรงตามแนวเกรนผ้าไม่มีบิด เอียง และสามารถตรวจสอบจำนวนชิ้นได้ทันที  สามารถคำนวณปริมาณการใช้ผ้าได้อย่างแม่นยำ (โดยเฉพาะผ้ายืด คำนวณการใช้ผ้าคิดเป็นน้ำหนักได้ทันที) ทำให้บริหารสตอ็คผ้าได้อย่าง่ายดาย

Supernest
Save your time, labor, consumption … Increase profit margin.
Supernest is international innovative technology. System can automatically finish one lay of marker in a very short period, the fabric utilization can be or even higher than the manual nesting. Specially prevent the horizontal & vertical shading, and mixed shading problem. It is possible to process multiple marker jobs in queque. Save time and improve productivity.

โปรแกรมวางมาร์คอัตโนมัติ ที่มีความอัจฉริยะในการจัดวางแบบตัด โดยไม่ต้องใช้แรงงาน  เน้นการวางมาร์คให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ประหยัดวัตถุดิบ ประหยัดเวลา ประหยัดแรงงาน ช่วยลดต้นทุนในการผลิตให้ต่ำลง แต่เพิ่มผลผลิตได้มากขึ้น เสริมสร้างศักยภาพให้ธุรกิจ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ข้อดีโปรแกรมวางมาร์คเกอร์ Richpeace

ช่วยเหลือในการวางมาร์คเกอร์ และคำนวณวัตถุดิบ โปรแกรมภาษาไทย ทันสมัย ใช้งานง่าย ลดขั้นตอน ลดปัญหา และความซับซ้อนในการวางมาร์ค ช่วยประหยัดวัตถุดิบ

ทดลองการใช้โปรแกรมสร้างแพทเทิร์น

ใช้โปรแกรมวางมาร์ค Richpeace
ใช้โปรแกรมวางมาร์ค Richpeace