เครื่องปูผ้าอัตโนมัติ MJ 1

serkon-MJ1-frabic-spreading-machine

เครื่องปูผ้าอัตโนมัติ สำหรับผ้ายีนส์ SERKON MJ1

เครื่องตัดผ้าอัตโนมัติ SERKON MJ1
เครื่องปูผ้าอัตโนมัติ SERKON MJ1
เครื่องตัดผ้าอัตโนมัติ SERKON MJ1
เครื่องปูผ้าอัตโนมัติ สำหรับงาน ผ้ายีนส์ SERKON MJ1
เครื่องปูผ้าอัตโนมัติ SERKON MJ1 สำหรับงาน ผ้ายีนส์
เครื่องปูผ้าอัตโนมัติ SERKON MJ1
เครื่องปูผ้าอัตโนมัติ SERKON MJ1 รับน้ำหนักสูงสุด 300 KG.