เครื่องปูผ้าอัตโนมัติ MJ 1

serkon-MJ1-frabic-spreading-machine

เครื่องปูผ้าอัตโนมัติ สำหรับผ้ายีนส์ SERKON MJ1

เครื่องตัดผ้าอัตโนมัติ SERKON MJ1
เครื่องปูผ้าอัตโนมัติ SERKON MJ1
เครื่องปูผ้าอัตโนมัติ สำหรับงาน ผ้ายีนส์ SERKON MJ1
เครื่องปูผ้าอัตโนมัติ SERKON MJ1 สำหรับงาน ผ้ายีนส์
เครื่องปูผ้าอัตโนมัติ SERKON MJ1
เครื่องปูผ้าอัตโนมัติ SERKON MJ1 รับน้ำหนักสูงสุด 300 KG.