เครื่องปูผ้าอัตโนมัติ TS2

serkon-TS2-frabic-spreading-machine

เครื่องปูผ้าอัตโนมัติ ผ้ายืดถุงกลม SERKON TS2

เครื่องตัดผมอัดโนมัติ SERKON TS2
เครื่องปูผ้าอัตโนมัติ SERKON TS2
เครื่องปูผ้าอัตโนมัติ สำหรับงาน ผ้ายืดถุงกลม SERKON TS2
เครื่องปูผ้าอัตโนมัติ สำหรับงาน ผ้ายืดถุงกลม SERKON TS2
เครื่องปูผ้าอัตโนมัติ สำหรับงาน ผ้ายืดถุงกลม SERKON TS2
เครื่องปูผ้าอัตโนมัติ สำหรับงาน ผ้ายืดถุงกลม SERKON TS2