เครื่องปูผ้าอัตโนมัติ MN 1

เครื่องปูผ้าอัตโนมัติ SERKON MN1

เครื่องปูผ้าอัตโนมัติ SERKON MN1
เครื่องปูผ้าอัตโนมัติ SERKON MN1
เครื่องปูผ้าอัตโนมัติ SERKON MN1
เครื่องปูผ้าอัตโนมัติ SERKON MN1 จากการใช้งานจริง
เครื่องปูผ้าอัตโนมัติ SERKON MN1
สาธิตการใช้งานเครื่องปูผ้าอัตโนมัติ SERKON MN1
เครื่องปูผ้าอัตโนมัติ SERKON MN1
การใช้งานเครื่องปูผ้าอัตโนมัติ SERKON MN1 เสื้อยูนิฟอร์ม
เครื่องปูผ้าอัตโนมัติ SERKON MN1
การใช้งานเครื่องปูผ้าอัตโนมัติ SERKON MN1 เสื้อผ้าแฟชั่น