เครื่องตัดผ้าอัตโนมัติ

เครื่องตัดผ้าอัตโนมัติ SERKON

เครื่องตัดผ้าอัตโนมัติ คุณลักษณะตัวเครื่อง (Automatic Fabric CNC Cutter)

1. เครื่องตัดผ้าอัตโนมัติ คุณลักษณะทั่วไปของฮาร์ดแวร์

     1.1. มีขนาดพื้นที่หน้ากว้างทำงาน ในการตัดไม่น้อยกว่า 190 cm.และความสูงในการตัด หลังลมดูด ไม่น้อยกว่า 3 cm.
     1.2. มีระบบพื้นแปลงรองตัด(Bristle) ที่สามารถเคลื่อนที่ได้อัตโนมัติ และมีปุ่มควบคุมระยะการเคลื่อนที่ของพื้นแปลงแยกอิสระ
     1.3. มีระบบสายพานลำเลียง ที่สามารถลำเลียงงานตัดออกได้อัตโนมัติ และมีปุ่มควบคุมระยะการเคลื่อนที่ของพื้นแปลงแยกอิสระ
     1.4. สามารถควบคุมระยะการเคลื่อนที่ของพื้นแปลงรองตัดและสายพานลำเลียง ให้เคลื่อนที่ไปพร้อมกันได้อัตโนมัติ
     1.5. ระบบพื้นแปลงรองตัดต้องมีรูระบาย ให้ลมผ่านได้สะดวก สำหรับลมดูด (Vacuum)
     1.6. ระบบพื้นแปลงรองตัดสามารถถอดเปลี่ยนได้อย่างอิสระ และสามารถสลับตำแหน่งเพื่อ ใช้ทดแทนกันได้ในทุกพื้นที่ทำงาน
     1.7. ตัวเครื่องต้องติดตั้งมอเตอร์ระบบลมดูด โดยมีกำลังมอเตอร์ต้องไม่น้อยกว่า 15 Kw.
     1.8. มีชุดหัวตัดที่มีมอเตอร์ควมคุมการทำงานของใบมีด และสามารถหมุนให้ใบมีดทำงานตัดได้โดยรอบ 360 องศา
     1.9. ที่ชุดหัวตัดต้องติดตั้งแทงค์บรรจุน้ำมันหล่อลื่น สามารถจ่ายน้ำมันหล่อลื่นได้อัตโนมัติและสามารถควบคุมอัตราการไหลของน้ำมันได้
     1.10. ที่ชุดหัวตัดต้องติดตั้งระบบสว่านหัวเจาะระบบนิวเมติค พร้อมด้วยเข็มเจาะรู ขนาดไม่น้อยกว่า 2 mm.
     1.11. ที่ชุดหัวตัดต้องติดตั้งระบบระบายความร้อนของใบมีด ด้วยลมเย็น และทำงานจ่ายลมเย็นแบบอัตโนมัติ ขณะหัวตัดทำงาน
     1.12. ที่ชุดหัวตัดต้องติดตั้งระบบการลับใบมีด และสามารถตั้งค่าการลับใบมีด และทำการลับใบมีดได้อัตโนมัติ ขณะหัวตัดทำงาน
     1.13. ที่ชุดหัวตัดต้องติดตั้งระบบแสงเลเซอร์ นำทาง เพื่อใช้สำหรับเป็นไกด์ไลน์ในการมาร์คตำแหน่ง
     1.14. ใบมีดตัดต้องมีขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 8 mm.และหนาไม่น้อยกว่า 2.5 mm.
     1.15. ระดับความสูงในการตัดผ้า ต้องไม่ต่ำกว่า 30 mm.
     1.16. ชุดแป้น จานกดทำงานด้วยระบบนิวเมติคและสามารถปรับอัตราการจ่ายลมได้
     1.17. ต้องใช้ระบบปั้มลมที่สามารถ จ่ายอัตราการไหลของลมได้ไม่น้อยกว่า 200 L/min ที่ระดับแรงดันลม 8 บาร์
     1.18. ต้องติดตั้งระบบ เซนเซอร์กันชนด้านข้างทั้ง 2 ฝั่ง
     1.19. มีติดตั้งระบบผ้าใบคลุมรอยตัดผ้า ที่สามารถเลื่อนคลุมผ้าได้เองอัตโนมัติ และม้วนเก็บอัตโนมัติ
     1.20. มีชุดคอมพิวเตอร์ ครบเซ็ทติดตั้งมาให้พร้อมโปรมแกรมควบคุมการตัด อย่างน้อย 1 เครื่อง
     1.21. ต้องมีการติดตั้งระบบการกรองฝุ่น มาให้และสามารถถอดทำความสะอาดได้ง่าย

2. เครื่องตัดผ้าอัตโนมัติ คุณลักษณะทั่วไป ของโปรแกรมควบคุมการทำงาน

     2.1. โปรแกรมควบคุมการตัด ทำงานภายใต้ระบบปฎิบัติการ Windows 10 หรือเทียบเท่า
     2.2. โปรแกรมสามารถ สวิชท์ใช้งานได้ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
     2.3. โปรแกรมสามารถตั้งค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ให้เหมาะกับผ้า(วัตถุดิบ) ได้ไม่น้อยกว่า 15 ชนิดวัตถุดิบ
     2.4. โปรแกรมสามารถตั้งค่าควบคุมระดับแรงลมในการดูดได้ (Vacuum)
     2.5. โปรแกรมสามารถตั้งค่าควบคุม ระดับการสึกหรอในการใช้ใบมีดได้
     2.6. โปรแกรมสามารถ ควบคุมระดับความลึกของตำแหน่งรอยบาก ได้
     2.7. โปรแกรมสามารถแสดงปัญหา ฟ้องค่า error ได้ เมื่อมีความผิดปกติขณะใช้งาน
     2.8. โปรแกรมสามารถแสดงรายงานค่า พารามิเตอร์การตัดได้ และสามารถพิมพ์ออก report ได้
     2.9. กรณีไฟดับหรือเครื่องหยุดฉุกเฉิน โปรแกรมสามารถควบคุมการตัด ให้เริ่มตัดใหม่ ณ จุดสุดท้าย ได้
     2.10. โปรแกรมสามารถแก้ไขไฟล์ มาร์คเกอร์ เพื่อเลือกตัดเฉพาะชิ้นได้
     2.11. โปรแกรมสามารถแสดงสถานะการวิ่งตัด ของใบมีดตลอดเวลา ขณะเครื่องตัดทำงานได้
     2.12. โปรแกรมสามารถวัดระยะความห่าง ของชิ้นงานได้
     2.13. โปรแกรมสามารถมีฟังก์ชั่น ทดสอบการตัดได้ โดยไม่ต้องตัดงานจริง
    2.14. โปรแกรมสามารถตรวจเช็คการทำงานของอินเวอร์เตอร์ได้
    2.15. โปรแกรมสามารถตรวจเช็ค การทำงานของเซอร์โว ไดร์ฟ ได้
     2.16. โปรแกรมสามารถ ตั้งค่าควบคุมความเร็วในการตัดเส้นตรง กับเส้นโค้ง ให้มีความเร็วต่างกันได้
     2.17. โปรแกรมสามารถ ตั้งค่าควบคุมการตัด ให้ยกหรือ ไม่ยกใบมีด กรณีการตัดที่มีมุมแหลมได้
     2.18. โปรแกรมสามารถ ตั้งค่าควบคุมการลับใบมีด ให้สัมพันธ์กับวัตถุดิบและระยะทางการตัดได้
     2.19. โปรแกรมสามารถ ตั้งค่าควบบคุมการเคลื่อนที่ของแปลงรองตัดได้
     2.20. รับประกันสินค้า 1 ปี
     2.21. มีคู่มือการการใช้งาน

MC50,MC30 CNC AUTO CUTTER_Page2 copy
เครื่องตัดผ้าอัตโนมัติ SERKON MC50-30
เครื่องตัดผ้า เครื่องตัดผ้าอัตโนมัติ SERKON
เครื่องตัดผ้าอัตโนมัติเต็มระบบ SERKON
เครื่องตัดผ้า เครื่องตัดผ้าอัตโนมัติ SERKON
เครื่องตัดผ้าอัตโนมัติ SERKON MC90
เครื่องตัดผ้าอัตโนมัติ SERKON MC70
MC30 , MC50
CNC AUTO CUTTER
MC70 , MC80
CNC Fabric Auto Cutter
MC90 CNC AUTO CUTTER
previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider
เครื่องตัดผ้าอัตโนมัติ-กิจกรรม
พาลูกค้าดูเครื่องตัดผ้าอัตโนมัติ
เครื่องตัดผ้าอัตโนมัติ SERKON ผู้ประกอบการเสื้อผ้าสำเร็จรูป
เครื่องตัดผ้าอัตโนมัติจากสถานที่จริง
เครื่องตัดผ้าอัตโนมัติ SERKON จากสถานที่จริง
ระบบภายในเครื่องตัดผ้าอัตโนมัติ
ระบบภายในหัวเครื่องตัดผ้าอัตโนมัติ
เครื่องตัดผ้า เครื่องตัดผ้าอัตโนมัติ SERKON
ติดตั้งเครื่องตัดผ้าอัตโนมัติ
ลูกค้าดูงานเครื่องตัดผ้าอัตโนมัติ
เครื่องตัดผ้า เครื่องตัดผ้าอัตโนมัติ SERKON
สอนการใช้งานเครื่องตัดผ้าอัตโนมัติ
เครื่องตัดผ้า เครื่องตัดผ้าอัตโนมัติ SERKON
การใช้งานจริงเครื่องตัดผ้าอัตโนมัติ
เครื่องตัดผ้า เครื่องตัดผ้าอัตโนมัติ SERKON
บริการหลังการขายเครื่องตัดผ้าอัตโนมัติ
SERKON มาเยี่ยม JTECH
เจ้าหน้าที่จากตุรกีบรรยายเทคโนโลยีเครื่องตัดผ้าอัตโนมัติ
ลูกค้าต่างชาติเข้าดูงานเครื่องตัดผ้าอัตโนมัติ
ติดตั้งเครื่องตัดผ้าอัตโนมัติ
บริการหลังการขายเครื่องตัดผ้าอัตโนมัติ
ลูกค้าดูเครื่องตัดผ้าอัตโนมัติ
ลูกค้าให้ความสนใจเครื่องตัดผ้าอัตโนมัติงาน GFT2019
ชิ้นงานพรมตัวอักษรสวยงามเรียบร้อย
เครื่องตัดผ้าอัตโนมัติตัดพรม
บริการหลังการขายเครื่องตัดผ้าอัตโนมัติ
ช่างผู้ชำนาญการพร้อมให้ความดูแลเครื่องตัดผ้าอัตโนมัติ
เจ้าหน้าที่จากตุรกีร่วมติดตั้งเครื่องตัดผ้าอัตโนมัติ
เจ้าหน้าที่จากตุรกีร่วมติดตั้งเครื่องตัดผ้าอัตโนมัติ
การบำรุงรักษาเครื่องตัดผ้าอัตโนมัติ
การบำรุงรักษาเครื่องตัดผ้าอัตโนมัติ
เซ็ตระบบเครื่องตัดผ้าอัตโนมัติ เครื่องปูผ้าอัตโนมัติ
งานติดตั้งเครื่องปูผ้าอัตโนมัติได้มาตรฐานสากล