เครื่องตัดผ้าอัตโนมัติ MC 90

เครื่องตัดผ้าอัตโนมัติ SERKON MC90

MC90 CNC AUTO CUTTER
เครื่องตัดผ้าอัตโนมัติ SERKON MC90
สาธิตการใช้งานเครื่องตัดผ้าอัตโนมัติ SERKON
ติดตั้งเครื่องตัดผ้าอัตโนมัติ
สาธิตการใช้งานเครื่องตัดผ้าอัตโนมัติ SERKON
ระบบภายในเครื่องตัดผ้าอัตโนมัติ SERKON