เครื่องตัดผ้าอัตโนมัติ MC 70, MC 80

เครื่องตัดผ้าอัตโนมัติ SERKON MC70 , MC80

MC70,MC80 CNC AUTO CUTTER
เครื่องตัดผ้าอัตโนมัติ SERKON MC80-70
MC70,MC80 CNC AUTO CUTTER
เครื่องตัดผ้าอัตโนมัติ SERKON MC80-70
เจ้าหน้าที่จากตุรกีร่วมติดตั้งเครื่องตัดผ้าอัตโนมัติ
ติดตั้งระบบเครื่องตัดผ้าอัตโนมัติ SERKON
การใช้งานเครื่องตัดผ้าอัตโนมัติ SERKON จากการใช้งานจริง
สาธิตการใช้งานเครื่องตัดผ้าอัตโนมัติ SERKON