เครื่องตัดผ้าอัตโนมัติ MC 30, MC 50

เครื่องตัดผ้าอัตโนมัติ SERKON MC30 , MC50

MC50,MC30 CNC AUTO CUTTER
เครื่องตัดผ้าอัตโนมัติ SERKON MC50-30
MC50,MC30 CNC AUTO CUTTER_Page2 copy
เครื่องตัดผ้าอัตโนมัติ SERKON MC50-30
เครื่องตัดผ้าอัตโนมัติ SERKON MC50-30
เครื่องตัดผ้าอัตโนมัติจากสถานที่จริง
เครื่องตัดผ้าอัตโนมัติ SERKON ผู้ประกอบการเสื้อผ้ายูนิฟอร์ม
เครื่องตัดผ้าอัตโนมัติ SERKON ผู้ประกอบการเสื้อผ้าแฟชั่น
ติดตั้งเครื่องตัดผ้าอัตโนมัติ
เครื่องตัดผ้าอัตโนมัติ SERKON ผู้ประกอบการเสื้อยืด
สาธิตการใช้งานเครื่องตัดผ้าอัตโนมัติ SERKON