เครื่องผลิตหน้ากากอนามัย เครื่องผลิตแมส เครื่องทำหน้ากากอนามัย ผ้าปิดจมูก เปิดโรงงานผลิตหน้ากากอนามัย

เครื่องผลิตหน้ากากอนามัย 1+1
โปรโมชั่น-เครื่องผลิตหน้ากากอนามัย

เครื่องผลิตหน้ากากอนามัย อัตโนม้ติ ทำงานด้วยระบบไฟฟ้า JTS – EM20-01
โดยไม่ต้องใช้ระบบลม เข้ามาช่วย ข้อดีของระบบไฟฟ้า คือ
1. ประหยัดเงิน ไม่ต้องติดตั้งปั้มลมและถังพักลม
2. ประหยัดค่าไฟ ที่จะเกิดขึ้นของระบบปั้มลม
3. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา ระบบปั้มลม
4. ไม่ต้องกังวลเรื่องลมตก ลมไม่พอจ่ายในระบบการเดินเครื่อง
5. ทำงานได้เร็วกว่า เงียบกว่า เพราะใช้การส่งกำลังด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า
6. ดูแลรักษาง่ายกว่า อุปกรณ์ไม่ซับซ้อน
7. ติดตั้งง่าย เคลื่อนย้ายสะดวก

เครื่องทำหน้ากากอนามัยพร้อมเครื่องแพ็คหน้ากาก องค์การเภสัชกรรม

เครื่องผลิตหน้ากากอนามัย-กิจกรรม