JINDEX JD -AC Type A

เครื่องปูผ้าอัตโนมัติ SERKON MN1พาลูกค้าดูเครื่องตัดผ้าอัตโนมัติ

เครื่องวาดมาร์คพร้อมหัวตัดกระดาษ JINDEX JD-AC-2516A

เครื่องวาดมาร์คพร้อมหัวตัดกระดาษ JINDEX
เครื่องวาดมาร์คพร้อมหัวตัดกระดาษ JINDEX JD-AC-2516A
เครื่องวาดมาร์คพร้อมหัวตัดกระดาษ JINDEX JD-AC-2516A