MJ 1

พาลูกค้าดูเครื่องตัดผ้าอัตโนมัติ

เครื่องปูผ้าอัตโนมัติ SERKON MJ1

เครื่องปูผ้าอัตโนมัติ SERKON MJ1
เครื่องปูผ้าอัตโนมัติ สำหรับงาน ผ้ายีนส์ SERKON MJ1
เครื่องปูผ้าอัตโนมัติ SERKON MJ1 สำหรับงาน ผ้ายีนส์
เครื่องปูผ้าอัตโนมัติ SERKON MJ1 รับน้ำหนักสูงสุด 300 KG.