MJ 1

ติดตั้ง เครื่องตัดผ้าอัตโนมัติ เครื่องตัดผ้าเครื่องปูผ้าอัตโนมัติ SERKON MN1พาลูกค้าดูเครื่องตัดผ้าอัตโนมัติทดสอบ เครื่องตัดผ้าอัตโนมัติ เครื่องตัดผ้าติดตั้ง เครื่องปูผ้าอัตโนมัติ เครื่องปูผ้า

เครื่องปูผ้าอัตโนมัติ สำหรับผ้ายีนส์ SERKON MJ1

เครื่องตัดผ้าอัตโนมัติ SERKON MJ1
เครื่องปูผ้าอัตโนมัติ SERKON MJ1
เครื่องตัดผ้าอัตโนมัติ SERKON MJ1
เครื่องปูผ้าอัตโนมัติ สำหรับงาน ผ้ายีนส์ SERKON MJ1
เครื่องปูผ้าอัตโนมัติ SERKON MJ1 สำหรับงาน ผ้ายีนส์
เครื่องปูผ้าอัตโนมัติ SERKON MJ1
เครื่องปูผ้าอัตโนมัติ SERKON MJ1 รับน้ำหนักสูงสุด 300 KG.