MC 30, MC 50

ติดตั้ง เครื่องตัดผ้าอัตโนมัติ เครื่องตัดผ้าเครื่องปูผ้าอัตโนมัติ SERKON MN1พาลูกค้าดูเครื่องตัดผ้าอัตโนมัติทดสอบ เครื่องตัดผ้าอัตโนมัติ เครื่องตัดผ้าติดตั้ง เครื่องปูผ้าอัตโนมัติ เครื่องปูผ้า

เครื่องตัดผ้าอัตโนมัติ SERKON MC30 , MC50

MC50,MC30 CNC AUTO CUTTER
เครื่องตัดผ้าอัตโนมัติ SERKON MC50-30
เครื่องตัดผ้าอัตโนมัติ SERKON MC50-30
เครื่องตัดผ้าอัตโนมัติจากสถานที่จริง
เครื่องตัดผ้าอัตโนมัติ SERKON ผู้ประกอบการเสื้อผ้ายูนิฟอร์ม
เครื่องตัดผ้าอัตโนมัติ SERKON ผู้ประกอบการเสื้อผ้าแฟชั่น
ติดตั้งเครื่องตัดผ้าอัตโนมัติ
เครื่องตัดผ้าอัตโนมัติ SERKON ผู้ประกอบการเสื้อยืด
สาธิตการใช้งานเครื่องตัดผ้าอัตโนมัติ SERKON