ออกบูธ GFT 2017 เทคโนโลยีการผลิตเครื่องนุ่งห่ม โปรแกรมสร้างแพทเทิร์น เกรดไซส์ และ เครื่องตัดผ้าอัตโนมัติ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *