J.TECH INTERNATIONAL CO.,LTD.

เครื่องปูผ้าอัตโนมัติ SERKON MN1พาลูกค้าดูเครื่องตัดผ้าอัตโนมัติ
โปรแกรมสร้างแพทเทิร์น เกรดไซส์ วางมาร์ค
โปรแกรมสร้างแพทเทิร์น เกรดไซส์ วางมาร์ค
เครื่องวาดแบบ เครื่องพล็อตเตอร์ กระดานลอกแบบ
เครื่องวาดแบบ เครื่องพล็อตเตอร์ กระดานลอกแบบ
เครื่องตัดผ้าอัตโนมัติ
เครื่องปูผ้าอัตโนมัติ
เครื่องปูผ้าอัตโนมัติ
เครื่องวาดแบบพร้อมหัวตัด
เครื่องวาดแบบพร้อมหัวตัด
โต๊ํะเครื่องปูผ้าระบบลมเป่า
โต๊ํะเครื่องปูผ้าระบบลมเป่า